adwokat Ksenia Ziajska

Działamy w imię słusznej sprawy, zgodnie z prawem
i swoim własnym sumieniem.

O kancelarii

Kancelaria adwokacka adwokat Kseni Ziajskiej to kancelaria indywidualna świ­adcząca profesjonalną pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz pod­miotów gospodarczych, zapewniająca kompleksową obsługę w wyspecja­li­zo­wanych dziedzinach prawa: karnego, cywilnego, rodzinnego, pracy oraz gosp­odarczego.
W pracy kierujemy się wysokim poczuciem odpowiedzial­ności oraz etyki zawodowej, co jest niezwykle istotne w budowaniu zaufania pomiędzy nami, a naszymi Klientami. Naszym celem jest świadczenie rzetelnej, profesjonalnej i specjalistycznej obsługi prawnej oraz tworzenie rozwiązań, najlepiej odpowiadających wymaganiom oraz sytuacji naszych Klientów.

Adwokat Ksenia Ziajska jest członkiem Okręgo­wej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Zespół

Specjalistka w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego wyko­nawczego oraz prawa karnego skarbowego, co wynika z kilkuletniej praktyki zawodo­wej, zdobytej w trakcie studiów oraz odby­wanej aplikacji adwokackiej.
Profesjonalny pełnomocnik procesowy oraz obrońca w sprawach karnych. Posiada sze­rokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami, jak i przed orga­nami ścigania CBŚ, ABW, Służby Celnej czy Straży Granicznej.
Biegle posługuje się językiem angielskim.
Adwokat Ksenia Ziajska jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwo­kackiej w Katowicach. W 2010 roku ukończyła kierunek prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, następnie odbywała aplikacje adwokacką w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach.

Adwokat Paulina Skwarek specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz w obsłudze prawnej innowacyjnych przedsiębiorstw. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Współpracuje z Magazynem Informatyki Śledczej oraz Gazetą Prawną. Prowadzi szkolenia z zakresu sposobu konstruowania umów, prawa autorskiego i ochrony danych osobowych. Adwokat Paulina Skwarek jest również czynnym mediatorem w Ośrodku Mediacji Faultas Iuridica Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, górniczego i geologicznego. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, absolwent studiów III stopnia (doktoranckich) na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (obecnie w trakcie pisania dysertacji doktorskiej pt. „Charakter prawny propozycji układowej w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu.”). Praktykę i doświadczenie zdobywał podczas pracy w renomowanych kancelariach adwokackich w Zabrzu, Rybniku oraz Pszczynie, a także współpracując z wieloma adwokatami i radcami prawnymi z całego kraju.

Usługi
i specjalizacja

Usługi i specjalizacja

Podstawowym celem naszej Kancelarii jest sprawienie, aby każdy Klient był zadowolo­ny z naszych usług. W trosce o ich naj­wyższą jakość, każdy problem jest przez nas gruntownie analizowany jeszcze przed przy­jęciem sprawy do prowadzenia, aby ocenić szanse wytyczonego celu. W naszej pracy cenimy sobie przejrzystość i uczciwość, dla­tego też od początku współpracy z naszymi Klientami precyzyjnie określamy wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Podstawowym celem naszej Kancelarii jest sprawienie, aby każdy Klient był zadowolony z naszych usług.

W trosce o ich najwyższą jakość, każdy problem jest przez nas gruntownie analizowany jeszcze przed przy jęciem sprawy do prowadzenia, aby ocenić szanse wytyczonego celu. W naszej pracy cenimy sobie przejrzystość i uczciwość, dla tego też od początku współpracy z naszymi Klientami precyzyjnie określamy wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Oferta

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, war­tości przedmiotu sprawy, nakładu pracy.

system ryczałtowy

obejmuje z góry ustalone, na podstawie ana­lizy danego zagadnienia prawnego, wyna­grodzenie za prowadzenie sprawy. Prefero­wany dla klientów indywidualnych.

porady prawne

wynagrodzenie ustalane jest na podstawie systemu godzinowego.

system godzinowy

wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu wykonywania zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od nas. Preferowany dla pod­miotów gospodarczych.

stała współpraca

świadczenia obsługi prawnej przedsiębior­ców na podstawie stawki ryczałtowej lub też na podstawie wynagrodzenia mieszanego, to znaczy obejmującego ustalony ryczałt oraz obniżoną stawkę godzinową obowiązu­jącą po przekroczeniu ustalonego w umowie współpracy limitu.

E-porada

To bardzo skuteczne i szybkie narzędzie do tego, by osiągnąć zamierzony skutek bez wychodzenia z domu. Dzięki temu możecie Państwo w krót­kim czasie otrzymać szczegó­łowe wyjaśnienie interesującej Państwa kwestii, a w razie potrzeby otrzymacie Pań­stwo fachowo sporządzone pismo o odpo­wiedniej treści. Koszt porady określany jest indywidualnie z Klientem, po przeanalizo­waniu problemu prawnego.

Kontakt

Zadzwoń i umów się na wizytę.
Poświęcimy Ci tyle czasu, ile potrzebujesz.

Zastanów się z jakiej usługi chcesz skorzystać.

Zadzwoń i umów się na wizytę.

Poświęcę Ci tyle czasu, ile potrzebu­jesz.

Kontakt

ul. Batorego 3/2
40-061 Katowice

NIP: 954 251 93 58
REGON: 243 958 130
Numer rachunku bankowego:
26 1140 2004 0000 3102 7620 3563

Polecane strony: